Valde

Kooperatīva valdi veido 3 dāmas- valdes priekšsēdētāja Gunita Šternberga un locekles- Inta Dinsberga un Ieva Bergholde.

Valde tiek ievēlēta uz 2 gadiem un tās galvenais uzdevums ir veicināt kooperatīva darbību un attīstību. Sēdes notiek reizi nedēļā un tajās piedalīties ir laipni gaidīts ik viens kooperatīva biedrs, lai izteiktu savu viedokli un ierosinājumus, kurus valde rūpīgi izsver un realizē.